Curioso de todo

La curiosidad te hará libre

English Español Magyarul

Des que jo recorde se'ns ha ensenyat que Critofol Colom era un comerciant genovés que arribà a Amèrica creguent arribar a l'antiga Cipango (Japó) i Cathay (Xina) i que a més a més arribà per casualitat. A més es diu que era un cartògraf estudiós i que al ésser coneixerdor de la història de Marco Polo volgué arribar al Cipango per l'Oeest, doncs creia que la Terra era més menuda d'allò que en realitat era. Li va oferir el seu projecte al rei de Portugal que el rebutjà i després se'l va oferir als Reis Catòlics, els quals acceptaren el projecte i l'ajudaren a subvencionarlo. Així que s'embarcà cap America rumb a Asia i es trobà amb Amèrica.
Bàsicament la història és aquesta i així la vaig creure durant molt de temps (de fet aquesta és la història oficial). Però fa molts anys, a principis dels 90 quan es parlava de la conmemoració del V centenari del descobriment d'Amèrica, arribà a les meues mans un artícle de periòdic al qual es parlaba sobre Juan Manzano, estudiós de Cristófor Colom, el qual defenia la seua hipòtesi de que el famós navegant ja coneixia l'existència d'Amèrica abans d'anar a “descobrir-la”. Segons ell arribà a mans del mariner el coneixement d'Amèrica a través d'un pilot desconegut. Colom es casà amb una noble portuguesa filla del gobernador de Madeira.Estiguent allí va arribar mig mort un pilot desconegut. N’hi ha qui diu defén (com l’Inca Gracilazo de la Vega als seus Comentarios reales de los incas) que fou el navegant Alonso Sánchez de Huelva. Per altra banda n’hi ha qui defén que l’Inca Gracilazo de la Vega simplement va recollir una història que va sentir dir a uns mariners sobre Colom quan va ser menut i que no es sap el nom real del pilot ">Segons Juan Manzano, estudiant el diari de Colom es veu que des de les Illes Canaries no coincidiesen les distàncies, però si es baixa fins a les illes de Cap verd, les distàncies coincidiesen. A més a més els corrents marins poden transportar les naus encara que no haja vent (com era el cas en cerotes ocasions segon l’anomenat diari de Colom). Per altra banda Manzano també defenia que Colom va seguir els corrents que anaven cap Amèrica per a l’anada i els corrents que anaven cap Europa a la t´ornada. Evitant Així el Mar dels Sargassos on no habria quasi moviment dels vaixells degut a les característiques del mar, el qual està rodejat de dos grans corrents que crecen l’Atlàntic.

De Curioso de todo

Siga com siga sembla més que interesant que la vida al voltant de Colom siga un enigma. Dels quadres que n'hi ha seus tots en són retrats robot. Ell no mai va posar per a que li feren un retrat. Si no, per qué cada retrat és diferent?

De Curioso de todo

De Curioso de todo

De Curioso de todo

De Curioso de todo

De Curioso de todo

Per altra banda, com és possible que algú que es rel·lacione tan ràpidament amb al noblessa i més en concret amb la reialessa? A més a més va aconseguir un tracte sobre quelcom que en teora no s'havia descober encara.
A la capsalera de les Capitulacions de Santa Fe posa:
"Les coses suplicades i que les Voltres Altesses donen i otorguen a don Cristófol de Colom, en alguna satisfacció d'allò que ha descober als Mars Oceans i del viatge que ara, amb l'ajut de Deu, ha de fer per elles al servei de les Vostres Altesses, són les que segueixen"

Però si encara no s'havia descobert encara, per què s'escriue "d'allò que ha descobert"? Colom ja sabia que havia alguna cosa, i no era Cathay.
El fet de que Colom tinguera un coneixement previ de les terres per "descobrir" no és nou. Ja fa molt de temps es baraixa la idea. Però Juan Manzano va ser el primer en posar pobres tangibles sobre la taula. De la informació que he llegit sobre el tema, m'ha agradat sobretot la de José Antonio Hurtado ja que demostra que Colom tenia un mapa d'origen templari i a la seua web sobre Colom planteja que va tindre els coneixements previs perquè era cartògraf i descendent de cartògrafs (això podria incloure's dins d'algun tipus de logia). I inclós plantetja clàrament com es fern malament els mapes de Ptolomeu a l'intentar interpretar-los i com fent be els càlculs es veu clàrament que tot estaba ben cartografiat i no els típics mapes deformats que ens mostren de l'antiguitat.
De Curioso de todo

Si et fixes al mapa de dalt, a l'esquerra del tot n'hi ha unes illes aliniades unes damunt de les altres a l'Atlàntic. Impossible que siguen les Canaries ja que no estàn unes damunt de les altres. Però si et fixes a les Antilles menudes al Carib, veuràs que aquestes si que l'estàn. Aquestes serien les vertaderes Illes afortunades que deia Ptolomeu


Molts deien que existia aquest coneixement previ. El problema,com en moltes coses, n'hi ha un acord per a no menejar-lo tal i com està tot. No fer cap tipus de revisió.

0 comentarios:

Publicar un comentario